تحلیلی 8=»تحلیلی بر دیدار دوم هاشمی رفسنجانی با آقای روحانی

در دیدار دوم آقای هاشمی با دکتر روحانی حرف هایی رد و بدل شد که جای تامل دارد.

آقای هاشمی به رویس جمهور منتخب ملت گفتند که در مراسم تحلیف از افرادی که در طول 8سال دولت دکتر محمود احمدی نژاد کمتر توانسته اند و یا نتوانسته اند تریبون به دست آورند دعوت کنید و رئیس جمهور منتخب هم بی چون چرا پذیزفت و اجرا کرد...

چرا آقای هاشمی باید این صحبت را در مورد این مراسم بکند؟!؟!؟!...

منظور آقای هاشمی از این حرف چیست؟!؟!؟!...

چه کسانی مد نظر آقای هاشمی هستند که کمتر پشت تریبون رفته اند و یا نرفته اند؟!؟!؟!...

چرا باید در این دولت مطرح شود؟!؟!؟!...

من فکر می کنم جناب هاشمی قصد دارند افرادی که به واسطه ی ارتباط با جریان اصلاحات افراطی کمتر توانسته اند در دولت های 9 و10 حرف بزنند را روی کار بیاورند.

این افراد در حال حاضر بسیار خبر ساز شده اند...

مثل مهدی هاشمی که در بدو ورود به کشور به واسطه کار های غیر قانونی خود بازداشت شد ولی حرف ها حاکی از این است که می خواهند در دولت یازدهم به او مسئولیتی بدهند...

یکی دیگر از این افراد فاطمه هاشمی است که در سال 88 پا به پای پدر در فتنه حضور داشت ولی قرار است در دولت یازدهم مسئولیتی بگیرد...

افرادی که در دوران انتخابات می گفتند دکتر سعید جلیلی سابقه اجرایی ندارد بیایند ببینند که از نظر آقای هاشمی و برخی از اطرافیان رئیس جمهور منتخب چه کسانی را دارای سابقه اجرایی می بینند...افرادی که هیچ سابقه ای ندارند.

/ 0 نظر / 14 بازدید