تحلیلی9=»تحلیلی بر دیدار خاتمی با یک زندانی سیاسی متهم به اقدام علیه امنیت

آقای خاتمی در دیداری با نسرین ستوده(زندانی سیاسی به جرم اقدام علیه امنیت ملی)اذعان کردندامید است که تمام زندانیان سیاسی آزاد شوند تا اعتماد مردم به دولت و حکومت افزایش یابد...
این حرف یعنی زیر پا گذاشتن امنیت ملی کشور.چون اگر فردی به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده زخم خورده و در پی انجام برنامه خود است تا ضربه خود را به این نظام مقدس بزند.
آقای خاتمی به این کار خود لکه سیاه دیگری بر کارنامه ی سیاسی،امنیتی خود اضافه کردند و نشان دادند که نوشتن نامه عذرخواهی از ملت شریف و بزرگ ایران فقط به خاطر گمراه کردن ملت بوده و هنوز بر عقاید ضد حکومتی خود پایبند هستند.
پاقای خاتمی بدانند که نیروی مومن و انقلابی کشور بر خلاف ایشان به فکر امنیت ملی است و اعتقاد دارد که اگر فردی به جرم سیاسی بازداشت شده تا پشیمانی کامل باید در زندان باشد تا بعد از آزادی دیگر از این فکر ها به سرش نزند.
آقای خاتمی بدانند که در صورت ادامه این روند در ماه ها و سال های آینده با مقابله محکم نیرو های مومن و انقلابی کشور بر می خورند و بیش از پیش پشیمان می شوند ولی دیگر راهی برای برگشت نخواهند داشت.

/ 0 نظر / 10 بازدید