ما دعا کردیم که او منصور باد/هر بلا از جان پاکش دور باد

مرد مقاومت،دکتر جلیلی:

اگر من رأی نیاوردم،بگویید جلیلی ضعیف بود که نتوانست گفتمان انقلاب را به درستی تبلیغ کند.

مالک اگر به حکومت مصر نرسید،عاقبت به خیر شد،چون اسلام ناب را تبلیغ کرد.

/ 1 نظر / 8 بازدید
محبوب

هرچه قدر هم سفسطه کنید ، نه به جلیلی ، نه به سیاست های هسته ای و گفتمان پوسیده ی تهجر بود.