امام خمینی (ره)...

شما اگر گمان بکنید که در تمام دنیا،رئیس جمهور ها و سلاطین و امثال این ها، یک نفر را مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنید که متهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبی اش بر این باشد که بع این ملت خدمت کند،پیدا نمی کنید.من ایشان را سال های طولانی می شناسم و در آن زمانی که اول نهضتبود،ایشان وارد بود و به اطراف برای رساندن پیام ها تشریف می بردند و بعد هم که این انقلاب به اوج خودش رسید،ایشان همه جا حاضر واقعه بود تا آخر و حالال هم هست.یک نعمتی است که خدا به ما داده.

 

من آقای خامنه‌ای را بزرگ کردم.

/ 0 نظر / 6 بازدید