تحلیلی10=»چرا خاتمی این اواخر برای آزادی سران فتنه سبز تلاش می کند؟!؟!؟!

خاتمی در روز های اخیر با دیدار با یکی از زندانیان سیاسی که به جرم فعالیت برای براندازی بازداشت شده بود دیداری داشت و در آن دیدار گفت تلاش می کند برای آزادی تمام زندانیان سیاسی.

محمد خاتمیدر روز 4شنبه در مصاحبه ای خطاب به دولت فعلی گفت زندانیان سیاسی را آزاد کند تا باقیات الصالحات بزرگی از خود به جا بگذارد.

آیا آقای خاتمی واقعا به فکر این دولت است؟!؟!؟!

به نظر می رسد آقای خاتمی این کار ها را به هدف روی کار آوردن منحرفین و سران فتنه در دولت حستن روحانی انجام می دهد تا همانند دولت هاشمی آثار خود را روی نظام حکومتی و اداری این کشور بگذارد و بتواند با این کار به بقیه اهداف خود در دراز مدت برسد.

این حرف به این جهت است که محمد خاتمی در سال 88 نشان داد برای رسیدن به اهداف خودحتی  از زیر پا گذاشتن قانون هم ابایی ندارد،حتی از خون کردن دل امام خامنه‌ای هم ابایی ندارد.

خاتمی در سال 88 به حمایت از فتنه گران مورد توجه رسانه های ضد انقلاب قرار گرفت و از همین طریق سعی کرد مردم را نسبت به دولت های9و10 بدبین کند.

آزادی سران فتنه برای خاتمی این سود را دارد که دیگر تنها نمی ماند و یک پشتوانه ای پیدا می کند تا به اهداف خود که همان اهداف فتنه 88 است برسد.

او می خواهد آثاری ننگ از خود به جا بگذارد ولی خودش فکر می کند که دارد درست عمل می کند.همانند دوران ریاست جمهوریش که در تحلیلی 8 یا 9 به بعضی از موارد انجام شده در دولت خاتمی اشاره کردم.

الَّذینَ ضلَّ سعیُهم فی الحیاة دنیا و هُم یحسبونَ انَّهم حسنون صُنعا.(قرآن کریم در معرفی زیان کارترین افراد)

/ 0 نظر / 10 بازدید