آقای روحانی پاسخ دهند...

آقای خاتمی گفته است: "ما نماینده مطالبات مردم و طرفدار شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور منتخب هستیم و کمک می کنیم که انشاءالله عملی شوند. باید رویکردها عوض شود. از خدا می خواهم فردا هیچ کس در حبس و حصر نباشد. باید ببینیم کدام رویکرد منجر به حصر و حبس می شود، اگر آن رویکرد اصلاح شود، دیگر حبس و حصر نخواهد بود".

آیا واقعا آْقای خاتمی نماینده ی شماست؟!؟!؟!

در این صورت...

/ 0 نظر / 9 بازدید